وسیله نقلیه الکتریکی ایستگاه شارژ مدل کسب و کار
- Jan 21, 2017 -

شارژ مدل کسب و کار برق کاربران وسایل نقلیه اجرا خواهد کرد از جایگزین هایی برای مکان های ثابت ایستگاه شارژ و پر کردن ایستگاه های شارژ مستقیم از باتری مدل خودرو است. این اولین وسیله نقلیه الکتریکی ایستگاه شارژ مدل کسب و کار، در این حالت عملیاتی است، کاربران وسیله نقلیه الکتریکی در ایستگاه شارژ / پست به طور مستقیم به باتری ماشین، فوری مدل مصرف برق به پرداخت هزینه از محصولات و پرداخت، برای تکمیل معامله . برای این منظور، ساخت و ساز مربوط به شارژ خودرو و صدور صورت حساب سیستم الکتریکی، معرفی پلت فرم مدیریت اطلاعات متمرکز، بخش مهمی از شارژ وسیله نقلیه الکتریکی / تخلیه ایستگاه کار ساخت و ساز انجام شده است.

کپی رایت © BESEN-گروه همه حقوق محفوظ است.