الزامات عملکردی برای کابل وسیله نقلیه الکتریکی شارژ
- Jan 21, 2017 -

خودرو الکتریکی شارژ کابل وسایل نقلیه الکتریکی و حمل شارژ، که تابع اساسی این است که انتقال قدرت متصل است. با این حال، با توسعه تکنولوژی شارژ، به منظور تکمیل فرآیند شارژ، نیاز به برقراری ارتباط بین وسایل نقلیه الکتریکی و شارژ، کنترل اتوماتیک و در صورت لزوم. بنابراین، فرآیند شارژ قرار می دهد کابل شارژ

مورد نیاز بالاتر، شارژ کابل نیاز نیست تنها نقش انتقال قدرت، و همچنین برای وسایل نقلیه و یک باتری از زمان واقعی تعامل و اطلاعات انتقال داده شده به پست، تحت شرایط لازم، برای کنترل شارژ به منظور با خیال راحت شارژ روند.


کپی رایت © BESEN-گروه همه حقوق محفوظ است.